• banner12_AGF_Bkom
  • Banner 8 stoepje Header 1
  • banner 11_wenskaarten
  • Banner header 7
  • banner 10 _belgraver
  • banner  9 Slager vd Tol

Nieuws

DE MARKTMEESTER.

Piet van Droffelaar is de marktmeester op de markten in Ede en Bennekom.

Hij is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op en om de weekmarkten in de gemeente Ede en daarmee tevens het aanspreekpunt voor de marktondernemer(s) en de marktbezoeker(s).

U kunt hem bereiken via:

Mob:    0653937124
Email:     pvandroffelaar@marktede.nl

De Taken van de marktmeester;

Een zeer belangrijke rol op de markten in Ede en Bennekom is weggelegd voor de  marktmeester. De marktmeester is in loondienst bij de Vereeniging tot bevordering van het marktwezen in de gemeente Ede. Hij zorgt voor de organisatie van en het toezicht op de markten.


De marktmeester en de Marktkoopman

De marktmeester controleert de marktkoopman op een aantal zaken. Om een idee te geven om welke zaken het gaat volgen hieronder de belangrijkste punten:

•        Controleren op een geldige vergunning. Alleen dan mag de handelaar op de markt staan.

•        Controleren op branche. Komt de branche overeen met wat er op de vergunning van de handelaar wordt vermeld.

•        Controleren of de handelaar op zijn toegewezen plaats staat.

•        Controleren of ze daadwerkelijk verkopen waar ze een vergunning voor  hebben gekregen.

•        Namens het marktbestuur is hij/zij tevens bevoegd om bij overtreding van de geldende marktverordening een waarschuwing te geven (gele kaart) of een  een schorsing op te leggen (rode kaart).

Marktveiligheid en Preventie

Hij draagt zorg voor de marktveiligheid en de toegankelijkheid voor politie,  brandweer en ambulance, om in geval van calamiteiten, ongeval of ziekte, de hulpdiensten een snelle toegang tot de onheilsplek te kunnen geven.

Ook ziet hij erop toe dat de (gemeentelijke) aanwijzingen en verordeningen m.b.t. de markt en het marktterrein worden nageleefd.

 

Sociale functie

Ook heeft de marktmeester een zeer belangrijke sociale functie.

De marktmeester bemiddeld bij conflicten en hij is tevens het eerste aanspreekpunt voor de koopman en de marktbezoeker indien zich iets voordoet wat niet gewenst is. Hij voert het door het marktbestuur vastgestelde beleid uit en rapporteert wekelijks aan het marktbestuur.

 

Marktbestuur

De markten in Ede en Bennekom vallen onder verantwoordelijkheid van de Vereeniging tot bevordering van het marktwezen in de gemeente Ede. Het bestuur maakt het beleid en onderhoud tevens de contacten met de gemeente Ede, de politie en de brandweer i.v.m. calamiteiten, brand, ongeval, diefstal enz.

 

Contact met Bestuur

Marktondernemers en/of marktbezoekers die in contact wensen te komen met het marktbestuur kunnen dit doen via het contactformulier


Wie heeft er nog meer op het marktpodium gestaan? >

Het Marktpodium

DE MARKTMEESTER. DE MARKTMEESTER.

Piet van Droffelaar; het aanspreekpunt voor de marktondernemers en de marktbezoekers. Telefonisch bereikbaar op 0653937124 of mail naar pvandroffelaar@marktede.nl

Lees verder >